Ultimul număr
Acasă

Olimpiada județeană de limba rusă maternă

LA TULCEA

În anul școlar 2016-2017, în județul Tulcea, în centrul atenției minorităților naționale  a stat păstrarea limbii materne prin cultivarea ei. S-a pus mare accent pe formarea personalității elevului prin însușirea valorilor culturii naționale și universale, pe cultivarea sensibilității față de valorile morale, pe descoperirea și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești.

Cei mai buni elevi au fost stimulaţi pentru a reprezenta judeţul la olimpiadele şcolare de limbă maternă. Pentru etapa județeană din acest an școlar s-au calificat 93 de elevi de la toate limbile materne care se studiază, conform Planului-Cadru și legislației în vigoare în județul nostru.

bwd  Poza 1/5  fwd

Etapa județeană a Olimpiadei de Limbi Materne din Tulcea s-a desfășurat anul acesta la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”  pe 5 martie 2017. La limba rusă maternă au fost calificați cei mai mulți elevi pentru această etapă: 60 de elevi ruși lipoveni de la școlile gimnaziale din Carcaliu, „Gh. Banea”- Măcin, Slava Cercheză, Sarichioi, „Nifon Bălășescu” -Tulcea, „Al. Ciucurencu” - Tulcea, de la liceele tulcene (Col. Dobrogean „Spiru Haret”, Col. Tehnic „Henri Coandă”, Col. Economic „Delta Dunării”,  Lic. Teoretic „Grigore Moisil”, Lic. Teoretic „Ion Creangă”). Tot la inițiativa mea, pentru prima dată au participat și elevii din Delta Dunării, de la Liceul Teoretic „Jean Bart” din Sulina, la proba orală a acestei Olimpiade, cu rezultate bune și foarte bune.

Au fost două probe la care au participat cei 60 de elevi ruși lipoveni:

Probă scrisă: 39 de elevi (din clasele VII-XII);

-  Probă orală: 21 de elevi din clasele IV-VI, fiind o etapă premergătoare probei scrise, la inițiativa mea, pentru a fi stimulați și motivați în a îmbrățișa Olimpiada de Limbi materne din Calendarul M.E.N. Acești elevi sunt calificați doar până la nivel județean, fiind premiați. Elevii sunt motivați prin această inițiativă să se pregătească riguros pentru a fi viitori olimpici naționali și internaționali.

Comisia de examinare a fost formată din profesori cu o bogată experiență didactică: președinte - Nadea Casian, inspector școlar județean la IȘJ-Tulcea, Paraschiva Bădescu (Slava Cercheză), Natalia Pavlov (director la Școala Gimnazială Sarichioi), Valentina Măcărău (Tulcea).

Rezultatele au fost comunicate către Direcția Minorități, M.E.N., iar festivitatea de premiere va avea loc în scurt timp la Tulcea. Așteptăm nominalizările, conform Noului Regulament,  pentru etapa națională de la Vaslui, care se va desfășura în perioada 21-25 aprilie 2017.

Mulțumim dlui Inspector Școlar General, prof. Mihai Stroe, care ne-a fost alături. De asemenea, vreau să menționez că la etapa județeană a olimpiadelor de limbă maternă au fost prezenți și președinții comunităților locale ale minorităților naționale tulcene, de la ruși lipoveni – dl Andrian Ampleev.

Nadea CASIAN,

Inspector-școlar IȘJ Tulcea

LA FĂLTICENI 

În județul Suceava, Olimpiada județeană la limba maternă rusă s-a desfășurat la Fălticeni în ziua de 4 martie 2017. Concursul școlar a fost organizat sub îndrumarea atentă a inspectorului județean de limbi materne, prof. Ilie Sauciuc, de la Inspectoratul Școlar al Judeșului Suceava. Președintele Comisiei de examinare a fost numit prin decizie a ISJ și a fost prof. Gabriela Scutaru, inspector școlar general adjunct, iar rolul de președinte executiv l-a îndeplinit prof. Claudia Suseanu, directorul Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu" din Fălticeni.

Au participat la proba scrisă a acestei  olimpiade 20 de elevi, începând cu clasa a VI-a și până în clasa a XII- a. Subiectele au respectat sugestiile transmise de la Ministerul Educației Naționale și au avut dificultate medie, rezolvarea lor neridicând probleme deosebite.

S-au calificat pentru faza națională a Olimpiadei de limba maternă rusă următorii elevi:

1. Alexa Iustin - cl. a VII- a, Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu" – Fălticeni;

2. Andrian Nina - cl. a X- a, Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu" – Fălticeni;

3. Nechifor Ana-Alexandra - cl. a XI- a, Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu" – Fălticeni;

4. Miftode Paula-Mădălina- cl. a XI- a, Colegiului Tehnic ,,Mihai Băcescu"- Fălticeni.

Urăm succes tuturor elevilor!

Prof. Valentina NAZAROV,

Fălticeni

 

Un nou Cabinet de limbă maternă rusă a fost inaugurat la 2 Mai, jud. Constanța, cu sprijinul CRLR şi al preşedinților locali Magdalena Iacob din Mangalia şi Adrian Tudorov din 2 Mai.

Începând cu ianuarie a.c., în fiecare sâmbătă, între orele 9.00 și 10.30, în școala din 2 Mai, profesoara de limba rusă Antonina Lăcătuş lucrează cu cei 25 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, pentru ca aceștia să însușească alfabetul chirilic, pentru a citi și a învăța prin joc și cântec limba rusă.

Președintele CRL-2 Mai Adrian Tudorov a ținut să mulțumească și prin intermediul publicației „Zorile” tuturor celor implicați în constituirea grupului de elevi, amenajarea sălii cabinetului și demararea studiului. Au fost evidențiați: Anastasia Lăcătuș, Ana Ivanov, Gina Tudorov, membrii din administrația locală, directoarea Felicia Dumitrescu a școlii din 2 Mai, părinții elevilor care studiază limba rusă ca limbă maternă.

Urăm tuturor elevilor multă răbdare, pentru ca la sfârșit de an școlar să se bucure împre­ună cu părinții de rezultatele obținute, când sat­is­facția va licări în ochii tuturor. Cu implicare și credință vor fi și rezultate pe măsura așteptărilor. Mult succes tuturor pe drumul cunoașterii și al descoperirilor!

(S.M.)

bwd  Poza 1/11  fwd

Кабинет русского языка в селении 2 МАЙ

 

В конце 2016 года в селении 2 Мая уезда Констанца был открыт новый учебный кабинет русского языка. Как отметил местный председатель общины русских-липован Адриан Тудоров, большую помощь в этом оказал мэр поселения и директор школы, безвозмездно предоставив помещение для кабинета в детском саду имени Братьев Гримм, а также председатель ОРЛ-Мангалия Магдалена Якоб. Адриан Тудоров оценил также старания Аны Иванов, которая сумела организовать группу детей разных возрастов, изъявивших желание изучать русский язык.

В настоящее время 25 детей с учителем Антонина Лэкэтуш проводят уроки родного русского языка в новом оборудованном кабинете.

Община русских-липован оказала помощь в обеспечении учебного кабинета необходимыми учебниками и художественной литературой на родном языке.

Желаем ученикам успехов в освоении родной речи.

(С.М.)

Мамам в день 8 марта

Март – это месяц, посвящённый женщинам. И как тут обойтись без праздника, если речь идёт о наших мамах. Праздник – это не только отличный повод порадовать родителей, но и своеобразное обучение детей коммуникативным навыкам и работе в коллективе. Исполняя песни или стихи, ребёнок становится более уверенным в себе, обретает актёрские навыки и способность к творчеству.

Таким образом решили отметить день 8 Марта дети села 2 Mai уезда Констанца. Инициатором формирования класса для изучения русского языка является Анна Иван, которая  оказала большую помощь и поддержку в проведении данного курса  обучения с начала 2017 года. Речь идёт о детях русских-липован, проживающих в  2 Mai, Мангалии, 23 Aвгуста, Лиману, в возрасте от 4-х до 17 лет, под руководством преподавателя Антонины Константиновны Лэкэтуш.  Ввиду того что дети обучаются в разных школах и в разных промежутках дня, курсы решили проводить по субботам, в местной школе, которая с радостью распахнула нам двери. Данный проект был одобрен также и примарем Дан Джорджеску села 2 Mаi ,  который с удовольствием принял приглашение отпраздновать Масленицу с нами и сделал приятный сюрприз, пригласив на наш праздник всемилюбимую солистку Джорджиану Кирицэ из Журиловки .Она выступила и на

празднике, посвящённому мамам. После проведения богослужения в церкви, все , от мала до велика, отправились на утренник, где прозвучало много стихов и музыкальных подарков, посвящённых дорогим мамам и бабушкам.

Большую честь оказали нам своим визитом многоуважаемые гости: Силвиу Феодор – председатель Общины русских-липован, Никифор Андреевич Воробьёв из Констанцы, представители местных властей, а также директор местной школы – Феличия Думитреску.

Это публичное выступление было впервые, но громкие аплодисменты, искренность и теплота, с которыми  зрители встретили юных артистов, помогли им справиться с волнением. Праздник был наполнен радостью, смехом, улыбками, и потому никого не оставил равнодушным. В конце утренника дети предоставили мамам подарки, сделанные своими руками. А те в свою очередь приготовили детям сладкий стол, где их чада смогли полакомиться. Праздник, несомненно, принёс  в жизнь общины атмосферу весенней радости, настроения и счастья!

Преп. Антонина ЛЭКЭТУШ

 

 

 

 

La Centrul rus de Știință și Cultură din București (str. Lascăr Catargiu, nr 50, sector 1), a avut loc pe 14 martie 2017 o masă rotundă cu tema „Relațiile economice sovieto-ruse după al Doilea Război Mondial”, în prezența ES Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România.

dsc_9750

Au fost prezentate mai multe referate și comunicări: „Reformele monetare postbelice în contextual relațiilor economice româno-sovietice. 1947-1952” (Dr. Brîndușa Costache); „Activitatea sovromurilor (1945-1956). O perspectivă istorică” (Dr. Florian Banu); „Relaţiile economice dintre URSS şi România: Evaluări şi reevaluări după anul 1989” (Dr. Tatiana Bitkova); „România în disputele integraționiste din CAER la începutul anilor '60” (Dr. Liviu Țăranu); „Etape ale relațiilor economice româno-sovietice după al Doilea Război Mondial (1945-1989)” (Dr. Radu Ştefan Vergatti); „Planul Valev” (pe baza documentelor din arhiva privată а lui E.B. Valev) (Dr. Tatiana Pokivailova); „Evaluări sovietice ale situației economice din România la începutul anilor '50” (Dr. Tatiana Volokitina); „Influența reciprocă а factorilor politici și economici în cooperarea dintre Uniunea Sovietică și România în anii 1984-1989” (Dr. Valeri Musatov); „Relațiile economice sovieto-române în a doua jumătate а anilor '60” (Drd. Anna Gladîșeva).

dsc_9754

dsc_9766

Președintele Silviu Feodor al CRLR a fost plăcut impresionat de faptul că mulți dintre participanții din țară și din Rusia la această masă rotundă știau despre existența rușilor lipoveni din România, despre activitatea organizației etnice.

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Международный научный круглый стол на тему "Советско-румынские экономические отношения после Второй мирововй войны" состоялся 14 марта 2017 года в Российском центре науки и культуры в Бухаресте в присутствии Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Румынии В. Кузьмина.

dsc_9762

Российскую сторону представили сотрудники Института славяноведения РАН, научного учреждения, в стенах которого на протяжении 70 лет (31 января 2017 г. Институт отметил свой юбилей) занимаются изучением истории Румынии и российско-румынских отношений. Д.и.н. Татьяна Викторовна Волокитина выступила с докладом на тему: «Советские оценки экономической ситуации в Румынии в начале 1950-х годов». К.и.н. Татьяна Андреевна Покивайлова - тема выступления: «“План Валева” (по документам из личного архива Э.Б. Валева)»). Анна Сергеевна Гладышева - «Советско-румынские экономические отношения во второй половине 1960-х гг.». Т.Г. Биткова - тема выступления: «Экономические связи между СССР и Румынией: Оценки и переоценки после 1989 г.»). В.Л. Мусатов - «Взаимовлияние политических и экономических факторов в сотрудничестве Советского Союза и Румынии в 1984-1989 гг.».

С румынской стороны: Б. Костаке - тема выступления: «Послевоенные денежные реформы в Румынии в контексте советско-румынских экономических отношений, 1947-1952»). Ф. Бану - тема выступления: «Деятельность совромов (1945-1956). Историческая перспектива». Л. Цэрану - тема выступления: «Румыния и планы интеграции в рамках СЭВ (первая половина 1960-х гг.)».
На мероприятии в Российском центре участвовал и председатель Общины русских-липован Румынии Силвиу Феодор.

 

Ședința Consiliului Director al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), din data de 11 martie 2017, a reunit toți cei 11 membri la sediul central al CRLR din București (Str. Dr. Rațiu, nr. 10).

Ordinea de zi, în dezbatere: Informare asupra ședinței Consiliului Minorităților Naționale din data de 20 februarie 2017 cu privire la bugetul pe anul în curs; Aprobarea situațiilor financiare realizate de CRLR pe anul 2016; Analiza și aprobarea pe capitole a bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017; Analizarea și aprobarea organigramei CRLR; Analizarea și aprobarea procedurilor operaționale ale CRLR; Diverse.

 
8 Марта - приятный повод поздравить Вас с Международным женским днём, и пожелать Вам от чистого сердца теплоты весенних, солнечных дней, много радостных сюрпризов, счастливых мгновений, отличного настроения и энергии, а также здоровья и бесконечной Веры, Надежды и Любви!
С праздником 8 Марта!!!

Силвиу Феодор,                                              Мирон ИГНАТ,
председатель ОРЛР                                      депутат ОРЛР в Парламенте Румынии

Ziua de 8 Martie ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite un sincer LA MULȚI ANI cu cele mai calde gânduri și urări de sănătate, fericire și o primăvară plină de speranță,iubire și frumoase împliniri!

La multi ani!!!


Silviu FEODOR,                                                                           Miron IGNAT,
președinte al CRLR                         deputatul CRLR în Parlamentul României
 

La sediul din București al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (Str. Anton Cehov, nr 8, sector 1), a avut loc, pe 23 februarie 2017, o întrevedere a președintelui CRLR Silviu Feodor și a directorului executiv al CRLR Valentin Stalenoi cu dr. Daniela Popescu, președintele Alumnus Club pentru UNESCO, ambasador Cross-Cultural, Unesco Club Sorbonne.
Discuțiile s-au referit la o colaborare între cele două instituții cu derularea unor programe culturale și educaționale. În cel mai scurt timp, urmează să fie semnat un protocol în acest sens.


Menționăm că ALUMNUS Club pentru UNESCO a fost fondat în anul 2000 și este format din tineri de pe cuprinsul a 10 țări. Clubul dorește să ofere membrilor săi oportunități de a se implica în proiecte educaționale, științifice, culturale și de comunicare. Alumnus Club pentru UNESCO își propune să îi pregătească pe tineri într-un spirit multicultural și să îi implice în activități ce le vin în ajutorul dezvoltării personale și profesionale.

 

Ambasada Federației Ruse în România a organizat pe 22 februarie 2017 ceremonia depunerii coroanelor de flori la monumentul din Cimitirul Eroilor Sovietici din cartierul Pipera din București cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei (marcată în Rusia pe 23 februarie).
După intonarea imnurilor naționale ale Rusiei și României, ceremonia depunerii a început cu discursul Excelenței Sale Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România.
Delegația Comunității Rușilor Lipoveni din România a fost condusă de președintele CRLR Silviu Feodor și deputatul Miron Ignat.
Ceremonia de depunere a fost urmată de o recepție la Ambasada Federației Ruse în România dedicată Zilei Apărătorului Patriei.

bwd  Poza 1/49  fwd

Посольство России в Румынии провело 22 февраля 2017 г. мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества (праздник в России отмечается 23 февраля): торжественная церемония возложения венков и цветов к Бухарестскому памятнику Советскому воину на военном мемориальном комплексе «Пипера» и приём в Посольстве.
У памятника, сразу после того, как прозвучали гимны России и Румынии выступил с речью Чрезвычайный и Полномочный Посол России В. Кузьмин.
Во главе делегации от ОРЛР были на торжествах председатель Силвиу Феодор и депутат Мирон Игнат.