Ultimul număr
Acasă

Un nou Cabinet de limbă maternă rusă a fost inaugurat la 2 Mai, jud. Constanța, cu sprijinul CRLR şi al preşedinților locali Magdalena Iacob din Mangalia şi Adrian Tudorov din 2 Mai.

Începând cu ianuarie a.c., în fiecare sâmbătă, între orele 9.00 și 10.30, în școala din 2 Mai, profesoara de limba rusă Antonina Lăcătuş lucrează cu cei 25 de elevi, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, pentru ca aceștia să însușească alfabetul chirilic, pentru a citi și a învăța prin joc și cântec limba rusă.

Președintele CRL-2 Mai Adrian Tudorov a ținut să mulțumească și prin intermediul publicației „Zorile” tuturor celor implicați în constituirea grupului de elevi, amenajarea sălii cabinetului și demararea studiului. Au fost evidențiați: Anastasia Lăcătuș, Ana Ivanov, Gina Tudorov, membrii din administrația locală, directoarea Felicia Dumitrescu a școlii din 2 Mai, părinții elevilor care studiază limba rusă ca limbă maternă.

Urăm tuturor elevilor multă răbdare, pentru ca la sfârșit de an școlar să se bucure împre­ună cu părinții de rezultatele obținute, când sat­is­facția va licări în ochii tuturor. Cu implicare și credință vor fi și rezultate pe măsura așteptărilor. Mult succes tuturor pe drumul cunoașterii și al descoperirilor!

(S.M.)

{vsig}05.03.2017 - Lectie deschisa{/vsig}

Кабинет русского языка в селении 2 МАЙ

 

В конце 2016 года в селении 2 Мая уезда Констанца был открыт новый учебный кабинет русского языка. Как отметил местный председатель общины русских-липован Адриан Тудоров, большую помощь в этом оказал мэр поселения и директор школы, безвозмездно предоставив помещение для кабинета в детском саду имени Братьев Гримм, а также председатель ОРЛ-Мангалия Магдалена Якоб. Адриан Тудоров оценил также старания Аны Иванов, которая сумела организовать группу детей разных возрастов, изъявивших желание изучать русский язык.

В настоящее время 25 детей с учителем Антонина Лэкэтуш проводят уроки родного русского языка в новом оборудованном кабинете.

Община русских-липован оказала помощь в обеспечении учебного кабинета необходимыми учебниками и художественной литературой на родном языке.

Желаем ученикам успехов в освоении родной речи.

(С.М.)

Мамам в день 8 марта

Март – это месяц, посвящённый женщинам. И как тут обойтись без праздника, если речь идёт о наших мамах. Праздник – это не только отличный повод порадовать родителей, но и своеобразное обучение детей коммуникативным навыкам и работе в коллективе. Исполняя песни или стихи, ребёнок становится более уверенным в себе, обретает актёрские навыки и способность к творчеству.

Таким образом решили отметить день 8 Марта дети села 2 Mai уезда Констанца. Инициатором формирования класса для изучения русского языка является Анна Иван, которая  оказала большую помощь и поддержку в проведении данного курса  обучения с начала 2017 года. Речь идёт о детях русских-липован, проживающих в  2 Mai, Мангалии, 23 Aвгуста, Лиману, в возрасте от 4-х до 17 лет, под руководством преподавателя Антонины Константиновны Лэкэтуш.  Ввиду того что дети обучаются в разных школах и в разных промежутках дня, курсы решили проводить по субботам, в местной школе, которая с радостью распахнула нам двери. Данный проект был одобрен также и примарем Дан Джорджеску села 2 Mаi ,  который с удовольствием принял приглашение отпраздновать Масленицу с нами и сделал приятный сюрприз, пригласив на наш праздник всемилюбимую солистку Джорджиану Кирицэ из Журиловки .Она выступила и на

празднике, посвящённому мамам. После проведения богослужения в церкви, все , от мала до велика, отправились на утренник, где прозвучало много стихов и музыкальных подарков, посвящённых дорогим мамам и бабушкам.

Большую честь оказали нам своим визитом многоуважаемые гости: Силвиу Феодор – председатель Общины русских-липован, Никифор Андреевич Воробьёв из Констанцы, представители местных властей, а также директор местной школы – Феличия Думитреску.

Это публичное выступление было впервые, но громкие аплодисменты, искренность и теплота, с которыми  зрители встретили юных артистов, помогли им справиться с волнением. Праздник был наполнен радостью, смехом, улыбками, и потому никого не оставил равнодушным. В конце утренника дети предоставили мамам подарки, сделанные своими руками. А те в свою очередь приготовили детям сладкий стол, где их чада смогли полакомиться. Праздник, несомненно, принёс  в жизнь общины атмосферу весенней радости, настроения и счастья!

Преп. Антонина ЛЭКЭТУШ

 

 

 

 

La Centrul rus de Știință și Cultură din București (str. Lascăr Catargiu, nr 50, sector 1), a avut loc pe 14 martie 2017 o masă rotundă cu tema „Relațiile economice sovieto-ruse după al Doilea Război Mondial”, în prezența ES Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România.

dsc_9750

Au fost prezentate mai multe referate și comunicări: „Reformele monetare postbelice în contextual relațiilor economice româno-sovietice. 1947-1952” (Dr. Brîndușa Costache); „Activitatea sovromurilor (1945-1956). O perspectivă istorică” (Dr. Florian Banu); „Relaţiile economice dintre URSS şi România: Evaluări şi reevaluări după anul 1989” (Dr. Tatiana Bitkova); „România în disputele integraționiste din CAER la începutul anilor '60” (Dr. Liviu Țăranu); „Etape ale relațiilor economice româno-sovietice după al Doilea Război Mondial (1945-1989)” (Dr. Radu Ştefan Vergatti); „Planul Valev” (pe baza documentelor din arhiva privată а lui E.B. Valev) (Dr. Tatiana Pokivailova); „Evaluări sovietice ale situației economice din România la începutul anilor '50” (Dr. Tatiana Volokitina); „Influența reciprocă а factorilor politici și economici în cooperarea dintre Uniunea Sovietică și România în anii 1984-1989” (Dr. Valeri Musatov); „Relațiile economice sovieto-române în a doua jumătate а anilor '60” (Drd. Anna Gladîșeva).

dsc_9754

dsc_9766

Președintele Silviu Feodor al CRLR a fost plăcut impresionat de faptul că mulți dintre participanții din țară și din Rusia la această masă rotundă știau despre existența rușilor lipoveni din România, despre activitatea organizației etnice.

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Международный научный круглый стол на тему "Советско-румынские экономические отношения после Второй мирововй войны" состоялся 14 марта 2017 года в Российском центре науки и культуры в Бухаресте в присутствии Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Румынии В. Кузьмина.

dsc_9762

Российскую сторону представили сотрудники Института славяноведения РАН, научного учреждения, в стенах которого на протяжении 70 лет (31 января 2017 г. Институт отметил свой юбилей) занимаются изучением истории Румынии и российско-румынских отношений. Д.и.н. Татьяна Викторовна Волокитина выступила с докладом на тему: «Советские оценки экономической ситуации в Румынии в начале 1950-х годов». К.и.н. Татьяна Андреевна Покивайлова - тема выступления: «“План Валева” (по документам из личного архива Э.Б. Валева)»). Анна Сергеевна Гладышева - «Советско-румынские экономические отношения во второй половине 1960-х гг.». Т.Г. Биткова - тема выступления: «Экономические связи между СССР и Румынией: Оценки и переоценки после 1989 г.»). В.Л. Мусатов - «Взаимовлияние политических и экономических факторов в сотрудничестве Советского Союза и Румынии в 1984-1989 гг.».

С румынской стороны: Б. Костаке - тема выступления: «Послевоенные денежные реформы в Румынии в контексте советско-румынских экономических отношений, 1947-1952»). Ф. Бану - тема выступления: «Деятельность совромов (1945-1956). Историческая перспектива». Л. Цэрану - тема выступления: «Румыния и планы интеграции в рамках СЭВ (первая половина 1960-х гг.)».
На мероприятии в Российском центре участвовал и председатель Общины русских-липован Румынии Силвиу Феодор.

 

Ședința Consiliului Director al Comunității Rușilor Lipoveni din România (CRLR), din data de 11 martie 2017, a reunit toți cei 11 membri la sediul central al CRLR din București (Str. Dr. Rațiu, nr. 10).

Ordinea de zi, în dezbatere: Informare asupra ședinței Consiliului Minorităților Naționale din data de 20 februarie 2017 cu privire la bugetul pe anul în curs; Aprobarea situațiilor financiare realizate de CRLR pe anul 2016; Analiza și aprobarea pe capitole a bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017; Analizarea și aprobarea organigramei CRLR; Analizarea și aprobarea procedurilor operaționale ale CRLR; Diverse.

 
8 Марта - приятный повод поздравить Вас с Международным женским днём, и пожелать Вам от чистого сердца теплоты весенних, солнечных дней, много радостных сюрпризов, счастливых мгновений, отличного настроения и энергии, а также здоровья и бесконечной Веры, Надежды и Любви!
С праздником 8 Марта!!!

Силвиу Феодор,                                              Мирон ИГНАТ,
председатель ОРЛР                                      депутат ОРЛР в Парламенте Румынии

Ziua de 8 Martie ne oferă plăcutul prilej de a vă transmite un sincer LA MULȚI ANI cu cele mai calde gânduri și urări de sănătate, fericire și o primăvară plină de speranță,iubire și frumoase împliniri!

La multi ani!!!


Silviu FEODOR,                                                                           Miron IGNAT,
președinte al CRLR                         deputatul CRLR în Parlamentul României
 

La sediul din București al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO (Str. Anton Cehov, nr 8, sector 1), a avut loc, pe 23 februarie 2017, o întrevedere a președintelui CRLR Silviu Feodor și a directorului executiv al CRLR Valentin Stalenoi cu dr. Daniela Popescu, președintele Alumnus Club pentru UNESCO, ambasador Cross-Cultural, Unesco Club Sorbonne.
Discuțiile s-au referit la o colaborare între cele două instituții cu derularea unor programe culturale și educaționale. În cel mai scurt timp, urmează să fie semnat un protocol în acest sens.


Menționăm că ALUMNUS Club pentru UNESCO a fost fondat în anul 2000 și este format din tineri de pe cuprinsul a 10 țări. Clubul dorește să ofere membrilor săi oportunități de a se implica în proiecte educaționale, științifice, culturale și de comunicare. Alumnus Club pentru UNESCO își propune să îi pregătească pe tineri într-un spirit multicultural și să îi implice în activități ce le vin în ajutorul dezvoltării personale și profesionale.

 

Ambasada Federației Ruse în România a organizat pe 22 februarie 2017 ceremonia depunerii coroanelor de flori la monumentul din Cimitirul Eroilor Sovietici din cartierul Pipera din București cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei (marcată în Rusia pe 23 februarie).
După intonarea imnurilor naționale ale Rusiei și României, ceremonia depunerii a început cu discursul Excelenței Sale Valeri Kuzmin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse în România.
Delegația Comunității Rușilor Lipoveni din România a fost condusă de președintele CRLR Silviu Feodor și deputatul Miron Ignat.
Ceremonia de depunere a fost urmată de o recepție la Ambasada Federației Ruse în România dedicată Zilei Apărătorului Patriei.

{vsig}22.02.2017 - Ziua aparatorului patriei (foto Valentin Filat){/vsig}

Посольство России в Румынии провело 22 февраля 2017 г. мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества (праздник в России отмечается 23 февраля): торжественная церемония возложения венков и цветов к Бухарестскому памятнику Советскому воину на военном мемориальном комплексе «Пипера» и приём в Посольстве.
У памятника, сразу после того, как прозвучали гимны России и Румынии выступил с речью Чрезвычайный и Полномочный Посол России В. Кузьмин.
Во главе делегации от ОРЛР были на торжествах председатель Силвиу Феодор и депутат Мирон Игнат.

 

Potrivit calendarului ortodox, serbările populare „Масленица/Маслина" dedicate pregătirii pentru intrarea în Postul Paștelui și întâmpinării primăverii au avut loc anul acesta în perioada 20-26 februarie. Desfăşurate pe parcursul întregii Săptămâni a Laptelui și Brânzei, manifestările s-au derulat în mai multe localităţi în care trăiesc ruși lipoveni.
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România a organizat o amplă manifestare culturală, denumită „Tradiții și obiceiuri la rușii lipoveni – Maslenița”, pe 19 februrie 2017 la Jurilovca, jud. Tulcea, la Căminul Cultural din comună.

După o paradă a costumelor tradiționale, a portului popular pe ulițele din Jurilovca, ansamblurile invitate la eveniment s-au reunit la cămin și au urcat pe scenă pentru a interpreta cântece rusești tradiționale dedicate Masleniței. Au cântat „Reabinușka” din Jurilovca, „Tihii Dunai” din Brăila, „Juraveli” din Jurilovca, „Morskaia zvezda” din Năvodari, „Verba” din Carcaliu, „Landâș” din Sarichioi și soliștii Georgiana Maria Chiriță din Jurilovca, Paula Amelian și Serghei Feodosei (ambii din Carcaliu). Vicepreşedintele George Luchici, în nume propriu, dar și din partea preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, i-a felicitat pe organizatori și a menționat că „rușii lipoveni sunt un grup etnic important și numeros în județul nostru. Sunteți oameni muncitori, ambițioși și cu un mare respect pentru trecut și credință. Strămoșii dumneavoastră au părăsit Rusia din cauza prigoanei religioase și au venit și aici, în Tulcea, unde s-au alăturat altor etnii. Ați reușit să fiți buni vecini, dar nu v-ați pierdut identitatea națională și religioasă! Lăcașele de rugăciune, ortodoxe de rit vechi, sunt pline în zi de sărbătoare, vă purtați cu mândrie costumul popular și organizați evenimente precum cel de astăzi, pentru a duce mai departe tradițiile străvechi, precum Maslenița. Ziua de astăzi are o dublă semnificație, religioasă și culturală. Potrivit tradiției, este prima dintr-un șir de 7 zile care marchează trecerea de la iarna cea geroasă la primăvară, când natura se trezește la viață, iar gospodarii se pregătesc să înceapă munca câmpului. Vă mulțumesc pentru invitație și vă urez tuturor să aveți parte de 7 zile senine alături de cei dragi!”. Președintele Silviu Feodor a transmis primarului Eugen Ion al comunei, prin Galina Teleucă — viceprimar al comunei Jurilovca, Diploma de Excelență pentru implicarea în acțiunile comunității rușilor lipoveni.

La eveniment a participat și o delegație din Rusia de la Fundația umanitară „Russkaia sviazi”. După spectacolul artistic de la Căminul Cultural, în care nu mai rămăseseră niciun loc liber, membrii ansamblurilor și localnicii s-au deplasat la sediul CRL-Jurilovca, la invitația președintelui comunității locale Mirela Isacov. Acolo au fost degustate bucatele tradiționale specifice Masleniței, s-a cântat și s-a dansat până noaptea târziu.

MASLENIȚA

Sărbătoarea Maslenița marchează trecerea de la iarnă la primăvară, fiind una dintre cele mai vechi și vesele sărbători laice de origine precreștină, singura recunoscută oficial de Biserica Ortodoxă Rusă, având loc cu 56 de zile înainte de Paște. Cunoscută și sub denumirea de Săptămâna Brânzei, Săptămâna Laptelui sau Săptămâna Untului, în această perioadă se interzice consumul de carne, fiind permise produsele lactate, ouăle, peștele. Se consumă foarte multe clătite, cu diverse umpluturi, care prin formă și culoare fac trimitere la reprezentarea soarelui, apropierea primăverii, intensificarea căldurii.

Dintre toate popoarele slave, această tradiție s-a păstrat cel mai bine la ruși. Tradițiile și obiceiurile Masleniței s-au păstrat cu preponderență mai mare la rușii lipoveni din Dobrogea.

La Jurilovca, jud. Tulcea, în cadrul acestei sărbători un element important care reunea localnicii a fost leagănul. Tinerii le dădeau în leagăn pe fetele cu care intenționau să se logodească. În cazul unei logodne, fata îi dădea un șal băiatului, după care venea perioada marii încercări, Postul Paștelui. În cazul în care tinerii se răzgândeau, șalul se întorcea la proprietar.
La Ghindărești, jud. Constanța, specific acestei sărbători sunt panglicile. Fetele dăruiau panglicile pe care le aveau împletite în părul lor aleșilor.

La Carcaliu, jud. Tulcea, un element distinctiv este prezența batistelor care sunt legate în vârful unui băț și sunt purtate în timpul haravodului, batista fiind un simbol al despărțirii de iarnă.

Ultima zi a Masleniței este ziua de duminică (în acest an, pe 26 februarie) - zi care încheie seria de manifestări, fiind numită și Ziua iertării. Credincioșii ortodocși de rit vechi își cer iertare unii altora pentru greșelile și neplăcerile provocate voit sau involuntary pentru a intra în Postul Paștelui fără resentimente, dar și pentru a oferi celorlalți liniștea și iertarea cuvenită. Se intră în Postul Mare cât mai curat și cât mai liniștit sufletește. Se cere iertare şi trebuie să fie iertaţi toți din tot sufletul pentru a intra cu inima curată în post, cu rugăciune, căinţă.

(Amănunte - în ZORILE, nr 2-3/2017)

{vsig}19.02.2017 - Maslenita, Jurilovca (foto Valentin Filat){/vsig}