Ultimul număr
Acasă

Comemorarea a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum

 

 

În perioada 9 – 11 noiembrie 2012, la Centrul Cultural Multietnic din Tulcea s-a desfășurat cea de a III-a etapă a proiectului „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României”, dedicată și comemorării a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum - apărătorul credinței ortodoxe starovere. Acțiunea a fost organizată de CRLR cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

Proiectul a debutat cu momentul „Muzeul este casa bunicilor mei”, inaugurarea unui colț muzeistic care a avut scopul de a sublinia şi mai mult legătura între jertfa protopopului Avvakum şi viaţa de zi cu zi a ruşilor lipoveni. Colţul etnografic al Centrului Cultural, reamenajat şi îmbogăţit cu noi obiecte, a fost gazda primitoare în care copiii din Tulcea, care studiază limba rusă maternă, au prezentat obiectele pe care bunica sau bunicul lor le-au folosit în lunga lor viaţă.

Plăcut surprins de inocenţa şi cunoştinţele copiilor de grădiniţă şi ciclu primar, Consulul Genaral al Federaţiei Ruse la Constanţa Mihail Reva a donat centrului un suvenir ilustrând peisaje istorice ale vechii Moscove.

Preotul paroh Gherasim Mihail al bisericii tulcene „Sf. Ioan Teologul” s-a bucurat văzându-i pe „nepoţii bunicilor”, care  sunt şi la biserică ajutoarele sale în desfăşurarea slujbelor religioase.

A urmat apoi vernisajul expoziţiei de fotografii intitulată „Avvacum şi ruşii lipoveni de astăzi”, care a reliefat încă o dată că sacrificiul protopopului nu a fost în zadar, că religia strămoşilor este vie şi astăzi, chiar departe de locurile unde a trăit Avvakum.

La deschiderea acțiunii au participat Deputatul şi Preşedintele CRLR Miron Ignat, Consulul General al Federaţiei Ruse la Constanţa Mihail Reva, Primarul muncipiului Tulcea Constantin Hogea, profesorul universitar Feodor Chirilă, preoţii parohi Mihail  Gherasim al bisericii „Sf. Ioan Teologul” şi Ilie Oprea al bisericii „Înălţarea Domnului”, care au subliniat cu toţii importanţa evenimentului  în viaţa religioasă a ruşilor lipoveni din România. Acest lucru a fost menţionat şi în mesajul călduros al ÎPS Mitropolitul Leontie al Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi de Fântâna Albă, cu sediul la Brăila, care a binecuvântat acțiunea de comemorare a protopopului Avvakum.

Alături de invitaţi din toată ţara, au participat şi tulcenii. În cadrul dezbaterilor moderate de dl profesor univ. Feodor Chirilă au fost susţinute câteva comunicări (mai multe amănunte veți putea citi în publicația ZORILE).

Partea a doua a manifestării a început cu un moment artistic al ansamblului CRL din Tulcea „LOTCA”, care a interpretat cu un patetism deosebit patru cântece, fiecare având un mesaj specific momentului: soarta tragică a ruşilor staroveri plecaţi în pribegie („Журавка”) , jalea mamei la moartea prematură  a fiului pe câmpul de luptă („Молитва матери”) sau în conflictul cu autorităţile nemiloase („Это было давно”). Melodia originală a cântecului „Молитва матери” a luat naştere în cadrul repetiţiilor corului, fiind inspirată din versurile poeziei cu acelaşi nume de Serghei Esenin. Cei prezenţi au subliniat înalta ţinută artistică a ansamblului.

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}avakum{/gallery}


330-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ ПРОТОПОПА АВВАКУМА  


С 9 по 11 ноября 2012 г. в г. Тульча в культурном центре ОРЛР состоялось мероприятие «Продвижение культуры русских-липован на территории Румынии», организованное Общиной русских-липован Румынии при содействии департамента межэтнических отношений Правительства Румынии. Этот 3-ий этап проекта был посвященный 330-летию памяти протопопа Аввакума Кондратьева - защитника веры православных старообрядцев.

Тульчинское мероприятие открыл депутат Парламента, председатель ОРЛР Мирон Игнат. С приветственным словом к участникам обратились мэр города Тульча Константин Ходжя и Генеральный консул России в Констанце Михаил Рева. Отец Михаил из Тульчи зачитал Послание Митрополита Белокриницкой православной старообрядческой церкви ВПС Леонтия. С докладами и сообщениями о творчестве и жизненном пути протопопа Аввакума выступили несколко присутствующих (более подробно будет описано в ежемесячнике ЗОРИ). Модератором дебатов выступил профессор Фёдор Кирилэ из Бухареста.

В культурном центре Общины русских-липован Тульчи состоялось и открытие музейного уголка, посвящённого жизни и быту русских-липован.
 

 
{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment= center navigation=both orientation=horizontal}actiuninoiembrie{/gallery}
 

Старообрядческое мировоззрение

 

Община русских-липован Румынии при поддержке Министерства культуры Румынии организует круглый стол на тему «Старообрядческое мировоззрение между прошлым и будущим и история старообрядческой литературы в кратком очерке», соорганизатором мероприятия является "Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям". Публичную лекцию будет читать российский историк, публицист, специалист по истории восточного христианства и Византии, заместитель директора Московского духовного училища Русской православной старообрядческой церкви Алексей Муравьёв. Мероприятие будет проходить 22 ноября 2012 г. ,  с началом в 17.30 ч. в Министерстве культуры Румынии (Bucuresti, Bd. Unirii, nr 22, sector 3, Sala de festivități).

Желающие должны подтвердить своё участие по тел. 021 315 31 04 или 021 312 09 94.


 

MASĂ ROTUNDĂ

 

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România organizează în parteneriat cu Ministerul Culturii și Patromoniului Național din România pe 22 noiembrie 2012, în sala de festivități a Ministerului (Bucuresti, Bd. Unirii, nr 22, sector 3), o masă rotundă cu tema „Istoria fenomenului starover - trecut și viitor. Literatura staroveră – scurtă prezentare”. Prelegerea va fi susținută de istoricul și publicistul rus Aleksei Muraviov.

Rugăm pe cei interesați să confirme participarea la nr. de tel. 021 315 31 04 sau 021 312 09 94.

 
„Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României” – etapa a III-a
9-11 noiembrie 2012
Tulcea

În perioada 9 – 11 noiembrie 2012, Centrul Cultural Multietnic din Tulcea va găzdui desfășurarea celei de a III-a etape a proiectului „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României”, dedicată și comemorării a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum - apărătorul credinței ortodoxe starovere.
În cadrul programului vor mai fi prezentări și proiecții pe tema „Muzeul este casa bunicilor mei” și „Participarea activă a tinerilor în promovarea dialogului intercultural”.
Proiectul va îmbina originalitatea și unicitatea culturală națională cu recunoașterea internațională a valorilor culturale, indiferent de domeniul în care acestea au fost reflectate, neținând cont de niciun fel de bariere, fie ele istorice, etnice sociale sau economice. Proiectul „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României” este finanțat cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice – Guvernul României.

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}tulcea{/gallery}

 

Пятый Фестиваль русской поэзии Общины русских-липован Румынии (ОРЛР) прошёл в Яссах, на севере страны, с 25 по 29 октября 2012 при финансовой поддержке московского фонда «Русский мир» и правительственного департамента нацменщинств Румынии. Являясь важным культурным проектом, направленным и на развитие творческого потенциала детей русских-липован Румынии, в нём приняли участие 120 учеников и преподавателей русского родного языка из уездах Брэила, Тульча, Яссы, Сучава и Констанца.

Участников и гостей фестиваля приветствовали первый секретарь Посольства Российской Федерации в Румынии Александр Винник, учитель русского языка и литературы и заместитель директора Бухарестской русской школы при Посольстве России Инна Михалева, директор ОРЛР Сильвиу Феодор, преподаватель русского языка Федосия Жипа Рубанов, она же и председатель ОРЛР-Брэила и советник Общины – один из инициаторов проведения в Румынии Фестиваля русской поэзии, Феодор Кирилэ – один из основателей ОРЛР, региональный директор компании ЛУКойл Анатолий Гончар. Обращение к участникам отправили президент Санкт-Петербургского университета, президент РОПРЯЛ Л.А. Вербицкая, руководитель федерального агенства «Россотрудничество» Константин Косачёв.

Ясское культурное мероприятие было посвящено 130-летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) и 125-летию со дня рождения поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964).

Объединив детей, говорящих на русском языке или начинающих изучение русского языка (в Румынии дети изучают русский родной язык 3-4 урока в неделю в школах с преподаванием на румынском языке), фестиваль ознакомил русскоговорящую диаспору Румынии с творчеством детских русских писателей.

Литературный конкурс прошёл в этом году в четырёх номинациях:

- «Русская поэзия» - конкурс чтецов лирики Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) и Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964);

- «Малая проза – собственные произведения» (дети разного возраста представили свои произведения в стихах или в прозе на любые темы);

- «Собственные произведения в стихах»;

- «Постановка литературного монтажа» – театрализованное представление (из произведений К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, Б.С. Житкова (в 2012 г. отмечается 130 лет со дня рождения детского писателя Бориса Степановича Житкова (1882-1938)) и русских народных сказок.

Мероприятие было организовано Общиной и при поддержке нефтяной компании Лукойл и Петротел-Лукойл Румыния в ясском муниципалитетном Доме культуры имени Михая Урсаки. Город Яссы является колыбелью творческих личностей Румынии и литературной жизни. В этом городе живёт и работает известный румынский писатель (поэт и прозаик) из среды русских-липован Никита Данилов, член Союза писателей Румынии, лауреат множества премий, произведения которого уже переведены на несколько языках мира. Поэт Никита Данилов вошёл в состав экзаминационных комиссий детских конкурсов вместе с автором учебников русского родного языка проф. д-р Феодором Кирилэ, тульчинском школьным инспектором по вопросам нацменшинств, преподавателем русского языка Надией Касиан, главным редактором русско-румынского ежемесячника «Зори» Светланой Молдован и учителем русского языка и литературы в Русской школе Инной Михалева.

Победителям детского соревнования чтецов и авторов-составителей собственных произведений, а также театрализованных представлений были вручены дипломы и памятные подарки от Общины русских-липован Румынии, фонда «Русский мир», а также от спонсора мероприятия Петротел-Лукойл Румыния.

В рамках фестиваля были организованы и две выставки: «Русские писатели» и «Книги Общины русских-липован», напечатаны в Издательстве «CRLR» Общины.

В рамках фестиваля прошла и встреча преподавателей русского языка как родного, во время которой были определены основные тенденции в преподавании русского родного языка в румынских школах, были сформулированы проблемы преподавания, недостатки и реализации, затем все участники определили высокий уровень выступления в этом году детей-чтецов и выступающих с театрализованными представлениями.

Фестиваль русской поэзии оказался настоящим праздником русского языка в Румынии.

Цель Фестиваля русской поэзии в Румынии – это во первых продвижение русского языка и культуры, объединение людей, проживающих в Румынии, для которых русский язык является родным независимо от того, что они родились, выросли и воспитываются в школе не на русском языке.

На сайте редакции ЗОРИ (www.zorile.ro)  и на страничке Facebook (Redactia Zorile) – выстявляли сообщения и фотографии Фестиваля. Несколько страниц в ежемесячнике ЗОРИ в № 11/2012 г. будут посвящены проведению Фестиваля с помощью фонда «Русский мир», а также материалы о фестивале появятся и в русско-румынском журнале по вопросам культуры «Китеж-град».

В местных ясских газетах во время проведения нашего мероприятия были опубликованы материалы о фестивале (http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/festivalul-poeziei-ruse-25-29-octombrie-2012/48523/ ; http://www.ziaruldeiasi.ro/local/festivalul-poeziei-ruse-in-copou~ni91pm, ).

 

 

„Festivalul Poeziei Ruse”, ediția a V-a

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, în parteneriat cu Fundația „Russkyi mir” și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, a organizat cea de a doua etapă a ediţiei a V-a a proiectului cultural-educațional „Festivalul Poeziei Ruse”, în perioada 25-29 octombrie 2012, la Casa de Cultură a Municipiului Iași „Mihai Ursachi” din Parcul Copou.

Prin această ediție a „Festivalului Poeziei Ruse” s-au marcat trei aniversări importante din cultura rusă (125 de ani de la nașterea poetului rus pentru copii Samuil Marșak (1887-1964) și 130 de ani de la nașterea scriitorilor pentru copii Kornei Ciukovski (1882-1969) și Boris Jitkov (1882-1938)).

Proiectul național a fost structurat pe patru module:

  1. 1. Interpretare de poezie (autori: Samuil Marșak și Kornei Ciukovski);
  2. 2. Creație proprie – proză scurtă;
  3. 3. Creație proprie – poezie;
  4. 4. Dramatizare sau montaj literar (după creațiile lui Samuil Marșak, Kornei Ciukovski și Boris Jitkov).

Participanții la Festivalul Poeziei Ruse sunt elevii laureați la competițiile școlare la limba rusă maternă și la prima ediție a festivalului, elevi care studiază în unitățile de învățământ din județele Brăila, Iași, Suceava, Constanța, Tulcea.

Au participat la acțiune 120 de elevi și cadre didactice care predau limba și literatura rusă maternă din toate județele în care se predă limba rusă maternă.

Proiectul CRLR încurajează elevii prin deschiderea de noi orizonturi către cunoaşterea marii culturi ruse ca parte integrantă a culturii universale.

Cei mai buni dintre cei buni au fost desemnați de către membrii celor două comisii (prof.univ.dr. Feodor Chirilă din București, inspectorul școlar județean din Tulcea, prof. Nadea Casian, scriitorul Nichita Danilov din Iași, redactorul-șef de la „Zorile” Svetlana Moldovan și profesoara de limbă și literatură rusă de la Școala Rusă din București Inna Mihaleva):

 - La secțiunea Interpretare:

La clasele I-IV

                           Locul  I – Pavlov Raisa, cls. IV, Iași;

                           Locul II – Ulian Livia, cls. II, Sarichioi/TL;

                           Locul III – Antonov Ecaterina, cls. IV, Tulcea;

La clasele V-VIII

                           Locul  I – Ampleev Ioan, cls. VI, Tulcea;

                           Locul II – Petrov Iuliana, cls. VIII, Slava Cercheză/TL;

                           Locul III – Avdei Teodora, cls. VII, Focuri/Iași;

La clasele de liceu

                           Locul  I – Trifanov Valeria, cls. IX, Tulcea; Haralambie Iulia, cls. X, Tulcea, Trifanov Ecaterina, cls. XI, Tulcea, Antonov Iraida, cls. XII, Tulcea;

                           Locul II – Simionov Livia, cls. XI, Tulcea;

                           Locul III – Ivanov Alla, cls. XII, Iași;

                           Mențiune – Vasile Irina, cls. X, Tulcea;

 - La secțiunea Creație:

                           Locul  I – Lazăr Anfisa, cls. X, Brăila;

                           Locul II – Trifanov Ecaterina, XI, Tulcea;

                           Locul III – Ivanov Alla, cls. XII, Iași;

 - La secțiunea Dramatizare sau montaj literar:

                           Locul  I – elevii pregătiți de dna prof. Nadea Casian din Tulcea;

                           Locul II – elevii pregătiți de profesoarele F. Jipa-Rubanov și Ana Oprea din Brăila;

                           Locul III – elevii pregătiți de dna prof. Tamara Alistarh din Tulcea;

                          Mențiune – elevii pregătiți de dna prof. Zenaida Gromic din Focuri/Iași.

 

 

 

 

{gallery count=1 width=500 height=333 counter 1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal} festivalul_poeziei{/gallery}

 

 

{gallery count=1 width=500 height=333 counter 1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal} festivalul_poeziei2{/gallery}

 

A apărut nr. 10/2012 al "ZORILOR"!