Ultimul număr
Acasă

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Община русских-липован Румынии (ОРЛР) и Посольство Российской Федерации в Румынии организовали 23 ноября 2012 г. в Доме культуры ОРЛР-Тульча Русский вечер, в рамках которого состоялся и круглый стол на тему «Добровольное переселение в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

Заседание круглого стола открыл Председатель ОРЛР, депутат в Парламенте Румынии Мирон Игнат, приняв участие в мероприятии руководители местных филиалов ОРЛР уезда Тульча и местные русскоговорящие жители.

Первый секретарь Посольства Дмитрий Коршунов, второй секретарь Посольства и представитель «Росоотрудничества» в Румынии Александр Винник, а также вице-консул Генерального консульства России в Констанце Виталий Герман разъяснили присутствующим о ходе реализации «Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», утверждённой в новой редакции в этом году.

Всем участникам мероприятия были вручены буклеты с краткой информацией о этой государственной программе, о миграционной политики Российской Федерации. Эта программа была утверждена Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637.

Более подробно о государственной программе можно прочесть на сайте www.mid.ru

РУССКИЙ ВЕЧЕР

Русский вечер завершили в Тульче выступлениями местного самодеятельного фольклорного ансамбля русских-липован «Лодка», руководимый г-жой Наталии Нойман и танцевального тульчинского молодёжного ансамбля «Молодцы». Ученики русские-липоване города Тульча, участвующие в Фестивале русской поэзии в октябре с.г. в Яссах, читали стихи русских поэтов.

 

 

SEARĂ CULTURALĂ 

 

Pe 23 noiembrie 2012, la sediul Centrului Cultural al CRLR-Tulcea a avut loc o Seară culturală la care a participat un număr mare de etnici ruşi staroveri din oraș. Au fost prezenți la acțiune dl deputat Miron Ignat, reprezentanţi ai Ambasadei Federaţiei Ruse în România şi Consulatului General al Rusiei de la Constanţa.

În prima parte a serii culturale, în cadrul mesei rotunde, dl Dmitri Korşunov, secretar I la Ambasada Federaţiei Ruse, a prezentat Programul Guvernamental al Federaţiei Ruse adresat diasporei ruse cu privire la posibilitatea etnicilor ruși de a se stabili în Federaţia Rusă. De asemenea, dl Alexandr Vinnik, reprezentantul „Rossotrudnicestvo” («Россотрудничество») în cadrul Ambasadei Ruse, a subliniat rolul organizaţiei pe care o reprezintă în realizarea programului guvernamental privind repatrierea.

Partea a doua a serii culturale a debutat cu un spectacol care a inclus un minunat recital de poezie rusă susţinut de elevii participanţi şi premiaţi la Festivalul de poezie rusă, care avut loc la sfârşitul lunii octombrie 2012 la Iaşi. Momentul artistic a continuat cu programul ansamblului de dansuri “Molodțî”, încheindu-se cu frumoasele cântece populare ruse interpretate de ansamblul “Lodka”.

Manifestarea artistică a fost însoţită de aplauze şi aprecieri deosebite. Invitaţii de onoare şi toţi cei prezenţi au participat efectiv la desfăşurarea serii culturale purtând  discuţii în acordul cântecelor ruseşti care au răsunat până târziu.

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}20121123tulcea{/gallery}

 

 

Sfințirea bisericii de iarnă din Slava Cercheză

 

Duminică, 25 noiembrie 2012, a fost sfințită biserica de iarnă din localitatea Slava Cercheză, jud. Tulcea, cu hramul „Întâmpinarea Domnului”. Slujba de sfințire a fost oficiată de ÎPS Arhiepiscop Flavian de Slava, alături de un sobor de preoți și diaconi (părintele Afanase din Slava Cercheză, părintele Luchian din Slava Rusă, părintele Petro din Ghindărești, arhidiaconul Amfilohii, ipodiaconul Alexandru), la ea participând numeroși credicincioși, atât localnici, cât și sosiți din alte comunități de staroveri.

Ceremonia de sfințire a început devreme în zorii zilei, fiind urmată de slujirea liturghiei de duminică. Cu o săptămână înainte, pe 18 noiembrie, fusese ridicată crucea pe cupola noului lăcaș de cult ortodox de rit vechi.

După săvârșirea liturghiei, toți credincioșii prezenți la slujbă – localnici și oaspeți – au fost invitați la trapeza tradițională.

 

Освящение храма «Сретение Господне» в Черкезской Славе

 

В воскресенье, 25 ноября 2012 г., была освящена «зимняя» церковь в с. Черкезская Слава уезда Тульча, с праздничном храмом «Сретение Господне».

На службе освящения, которую возглавил ВПС Архиепископ Флавиан Славский, вместе с собором священников и диаконов (отец Афанасий из Черкезской Славы, отец Лукиан из Русской Славы, отец Пётр из Гиндэрешть, архидиакон Амфилохий, иподиакон Александр), присутствовали многие верующие, как местные, так и из других старообрядческих общин.

Ритуал освящения  начался рано утром, до служения воскресной литургии. (Неделю раньше, 18 ноября, был воздвигнут крест на купол новой церкви).

После совершения литургии, верующие, присутствовавшие на службе – местные жители и гости – были приглашены на традиционную трапезу.

 

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}20121125slavacercheza{/gallery}

 

EVENIMENT CULTURAL

 

În data de 26 noiembrie 2012, Comunitatea ruşilor lipoveni din Ghindăreşti a găzduit un seminar cu tema “330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum”.

Au participat: preşedintele CRLR şi deputat în Parlamentul României dl  Miron Ignat, dl  prof.univ.dr. Feodor Chirilă, dl Damian Eftei, părintele Petre Evtei şi părintele paroh Afanasie Gavrilă, primarul comunei Ghindareşti, dl Vartolomei Adrian, directorul Şcolii “S. Esenin”, dl Ţacu Adrian, cadre didactice și membri ai comunităţii locale.

După expunerile legate de tema seminarului, întâlnirea a continuat cu un recital de poezii, protagoniștii fiind elevii Şcolii “S. Esenin” şi cu un spectacol artistic susţinut de ansamblurile locale ale rușilor lipoveni:  „Novosiolki”,  „Maliutki”, „Novosiolskie kazaki”.

 

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}20121126{/gallery}

 

Comemorarea a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum

 

 

În perioada 9 – 11 noiembrie 2012, la Centrul Cultural Multietnic din Tulcea s-a desfășurat cea de a III-a etapă a proiectului „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României”, dedicată și comemorării a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum - apărătorul credinței ortodoxe starovere. Acțiunea a fost organizată de CRLR cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României.

Proiectul a debutat cu momentul „Muzeul este casa bunicilor mei”, inaugurarea unui colț muzeistic care a avut scopul de a sublinia şi mai mult legătura între jertfa protopopului Avvakum şi viaţa de zi cu zi a ruşilor lipoveni. Colţul etnografic al Centrului Cultural, reamenajat şi îmbogăţit cu noi obiecte, a fost gazda primitoare în care copiii din Tulcea, care studiază limba rusă maternă, au prezentat obiectele pe care bunica sau bunicul lor le-au folosit în lunga lor viaţă.

Plăcut surprins de inocenţa şi cunoştinţele copiilor de grădiniţă şi ciclu primar, Consulul Genaral al Federaţiei Ruse la Constanţa Mihail Reva a donat centrului un suvenir ilustrând peisaje istorice ale vechii Moscove.

Preotul paroh Gherasim Mihail al bisericii tulcene „Sf. Ioan Teologul” s-a bucurat văzându-i pe „nepoţii bunicilor”, care  sunt şi la biserică ajutoarele sale în desfăşurarea slujbelor religioase.

A urmat apoi vernisajul expoziţiei de fotografii intitulată „Avvacum şi ruşii lipoveni de astăzi”, care a reliefat încă o dată că sacrificiul protopopului nu a fost în zadar, că religia strămoşilor este vie şi astăzi, chiar departe de locurile unde a trăit Avvakum.

La deschiderea acțiunii au participat Deputatul şi Preşedintele CRLR Miron Ignat, Consulul General al Federaţiei Ruse la Constanţa Mihail Reva, Primarul muncipiului Tulcea Constantin Hogea, profesorul universitar Feodor Chirilă, preoţii parohi Mihail  Gherasim al bisericii „Sf. Ioan Teologul” şi Ilie Oprea al bisericii „Înălţarea Domnului”, care au subliniat cu toţii importanţa evenimentului  în viaţa religioasă a ruşilor lipoveni din România. Acest lucru a fost menţionat şi în mesajul călduros al ÎPS Mitropolitul Leontie al Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi de Fântâna Albă, cu sediul la Brăila, care a binecuvântat acțiunea de comemorare a protopopului Avvakum.

Alături de invitaţi din toată ţara, au participat şi tulcenii. În cadrul dezbaterilor moderate de dl profesor univ. Feodor Chirilă au fost susţinute câteva comunicări (mai multe amănunte veți putea citi în publicația ZORILE).

Partea a doua a manifestării a început cu un moment artistic al ansamblului CRL din Tulcea „LOTCA”, care a interpretat cu un patetism deosebit patru cântece, fiecare având un mesaj specific momentului: soarta tragică a ruşilor staroveri plecaţi în pribegie („Журавка”) , jalea mamei la moartea prematură  a fiului pe câmpul de luptă („Молитва матери”) sau în conflictul cu autorităţile nemiloase („Это было давно”). Melodia originală a cântecului „Молитва матери” a luat naştere în cadrul repetiţiilor corului, fiind inspirată din versurile poeziei cu acelaşi nume de Serghei Esenin. Cei prezenţi au subliniat înalta ţinută artistică a ansamblului.

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}avakum{/gallery}


330-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ ПРОТОПОПА АВВАКУМА  


С 9 по 11 ноября 2012 г. в г. Тульча в культурном центре ОРЛР состоялось мероприятие «Продвижение культуры русских-липован на территории Румынии», организованное Общиной русских-липован Румынии при содействии департамента межэтнических отношений Правительства Румынии. Этот 3-ий этап проекта был посвященный 330-летию памяти протопопа Аввакума Кондратьева - защитника веры православных старообрядцев.

Тульчинское мероприятие открыл депутат Парламента, председатель ОРЛР Мирон Игнат. С приветственным словом к участникам обратились мэр города Тульча Константин Ходжя и Генеральный консул России в Констанце Михаил Рева. Отец Михаил из Тульчи зачитал Послание Митрополита Белокриницкой православной старообрядческой церкви ВПС Леонтия. С докладами и сообщениями о творчестве и жизненном пути протопопа Аввакума выступили несколко присутствующих (более подробно будет описано в ежемесячнике ЗОРИ). Модератором дебатов выступил профессор Фёдор Кирилэ из Бухареста.

В культурном центре Общины русских-липован Тульчи состоялось и открытие музейного уголка, посвящённого жизни и быту русских-липован.
 

 
{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment= center navigation=both orientation=horizontal}actiuninoiembrie{/gallery}
 

Старообрядческое мировоззрение

 

Община русских-липован Румынии при поддержке Министерства культуры Румынии организует круглый стол на тему «Старообрядческое мировоззрение между прошлым и будущим и история старообрядческой литературы в кратком очерке», соорганизатором мероприятия является "Федеральное Агентство по печати и массовым коммуникациям". Публичную лекцию будет читать российский историк, публицист, специалист по истории восточного христианства и Византии, заместитель директора Московского духовного училища Русской православной старообрядческой церкви Алексей Муравьёв. Мероприятие будет проходить 22 ноября 2012 г. ,  с началом в 17.30 ч. в Министерстве культуры Румынии (Bucuresti, Bd. Unirii, nr 22, sector 3, Sala de festivități).

Желающие должны подтвердить своё участие по тел. 021 315 31 04 или 021 312 09 94.


 

MASĂ ROTUNDĂ

 

Comunitatea Rușilor Lipoveni din România organizează în parteneriat cu Ministerul Culturii și Patromoniului Național din România pe 22 noiembrie 2012, în sala de festivități a Ministerului (Bucuresti, Bd. Unirii, nr 22, sector 3), o masă rotundă cu tema „Istoria fenomenului starover - trecut și viitor. Literatura staroveră – scurtă prezentare”. Prelegerea va fi susținută de istoricul și publicistul rus Aleksei Muraviov.

Rugăm pe cei interesați să confirme participarea la nr. de tel. 021 315 31 04 sau 021 312 09 94.

 
„Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României” – etapa a III-a
9-11 noiembrie 2012
Tulcea

În perioada 9 – 11 noiembrie 2012, Centrul Cultural Multietnic din Tulcea va găzdui desfășurarea celei de a III-a etape a proiectului „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României”, dedicată și comemorării a 330 de ani de la arderea pe rug a protopopului Avvakum - apărătorul credinței ortodoxe starovere.
În cadrul programului vor mai fi prezentări și proiecții pe tema „Muzeul este casa bunicilor mei” și „Participarea activă a tinerilor în promovarea dialogului intercultural”.
Proiectul va îmbina originalitatea și unicitatea culturală națională cu recunoașterea internațională a valorilor culturale, indiferent de domeniul în care acestea au fost reflectate, neținând cont de niciun fel de bariere, fie ele istorice, etnice sociale sau economice. Proiectul „Promovarea culturii rușilor lipoveni pe teritoriul României” este finanțat cu sprijinul Departamentului pentru Relații Interetnice – Guvernul României.

{gallery count=1 width=500 height=333 counter=1 links=0 alignment=center navigation=both orientation=horizontal}tulcea{/gallery}